ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ

ครูวณิดา ต่วนศิริ
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การค้นหาข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
หน่วยการเรียนรู้ 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยการเรียนรู้ 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การนำเสนอข้อมูล

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ