ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วย ครอบครัวอุ่นจิต
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วย ช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง 2.1 เรียนรู้ร่วมกัน
1
  รู้จักงานช่าง วันที่ 15 ก.ค. 2562
2
  การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง / ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง วันที่ 22 ก.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.2 สารพันงานประดิษฐ์ 1
1
  สารพันงานประดิษฐ์ (1) วันที่ 5 ส.ค. 2562
2
  ประดิษฐ์กรอบรูปตั้งโต๊ะ วันที่ 19 ส.ค. 2562 (มีใบความรู้)
3
  กระบวนการในการทำงาน / ประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์ วันที่ 26 ส.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 สารพันงานประดิษฐ์ 2
1
  การประดิษฐ์ของตกแต่งและประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน วันที่ 2 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
2
  ประดิษฐ์กรอบรูปแบบแขวน วันที่ 9 ก.ย. 2562 (มีใบความรู้)
3
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์ / การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 16 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
4
  งานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค 23 ก.ย. 2562 (มีใบงาน)
5
  งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 30 ก.ย. 2562 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 1,071 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 904 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By bobsomsak1961@gmail.com | 08.08.18 | 1,071 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By hs9dpx1354@gmail.com | 26.12.18 | 904 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี