ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน 1.ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ 2.ครูรุจิรดา เวทยนุกูล 3.ครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน 1.ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ 2.ครูรุจิรดา เวทยนุกูล 3.ครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ

1.ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ 2.ครูรุจิรดา เวทยนุกูล 3.ครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
คำนวณชวนคิด

แผนการสอน คำนวณชวนคิด

หน่วยการเรียนรู้ 1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (คำนวณชวนคิด)
เรื่อง 1.1 สนุกกับจำนวน
1
  สนุกกับจำนวน (1) วันที่ 22 พ.ค. 2561
2
  สนุกกับจำนวน (2) วันที่ 5 มิ.ย. 2561
3
  สนุกกับจำนวน (3) วันที่ 12 มิ.ย. 2561
4
  สนุกกับจำนวน (4) วันที่ 19 มิ.ย. 2561
5
  สนุกกับจำนวน (5) วันที่ 26 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.2 สนุกกับโจทย์ปัญหา
1
  สนุกกับโจทย์ปัญหา 1 วันที่ 3 ก.ค. 2561
2
  สนุกกับโจทย์ปัญหา 2 วันที่ 10 ก.ค. 2561
3
  สนุกกับโจทย์ปัญหา 3 วันที่ 17 ก.ค. 2561
4
  สนุกกับโจทย์ปัญหา 4 วันที่ 24 ก.ค. 2561
เรื่อง 1.3 เกมคณิตศาสตร์
1
  เกมคณิตศาสตร์ 1 วันที่ 31 ก.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  เกมคณิตศาสตร์ 2 วันที่ 7 ส.ค. 2561
3
  เกมคณิตศาสตร์ 3 วันที่ 14 ส.ค. 2561
4
  เกมคณิตศาสตร์ 4 วันที่ 21 ส.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ข้อสอบน่ารู้
1
  ข้อสอบน่ารู้ 1 วันที่ 28 ส.ค 2561 (มีใบงาน)
2
  ข้อสอบน่ารู้ 2 วันที่ 4 ก.ย. 2561
3
  ข้อสอบน่ารู้ 3 วันที่ 11 ก.ย. 2561
4
  ข้อสอบน่ารู้ 4 วันที่ 18 ก.ย. 2561
5
  ข้อสอบน่ารู้ 5 วันที่ 25 ก.ย. 2561

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ