ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 15
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
คอมพิวเตอร์

แผนการสอน คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (คอมพิวเตอร์ รหัส ง 15101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์
เรื่อง 1.1 สู่เส้นทางเศรษฐี
1
  ประโยชน์ของเทคโนโลยี วันที่ 6 พ.ย. 2561
เรื่อง 1.2 สืบค้นความหมาย
1
  ความหมายของเทคโนโลยี วันที่ 13 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี วันที่ 20 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
3
  กระบวนการของเทคโนโลยี วันที่ 27 พ.ย. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.3 จุดประกายความคิด
1
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ วันที่ 4 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
2
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามแบบ วันที่ 11 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ร่วมจิตสร้างสรรค์
1
  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ วันที่ 18 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
2
  การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ วันที่ 25 ธ.ค. 2561 (มีใบงาน-ใบความรู้)
เรื่อง 1.5 ผลิตงานคุณภาพ
1
  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามที่ออกแบบ วันที่ 8 ม.ค. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 การนำเสนอผลงาน
1
  การนำเสนอผลงาน/ทดสอบหลังเรียน วันที่ 15 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 การสร้างงานเอกสาร
1
  การใช้งานโปรแกรมสร้างงานเอกสาร วันที่ 22 ม.ค. 62 (มีใบงาน)
2
  การใช้งานโปรแกรมสร้างงานเอกสาร วันที่ 29 ม.ค. 62
3
  การใช้งานโปรแกรมสร้างงานเอกสาร วันที่ 5 ก.พ. 62 (มีใบงาน)
4
  การใช้งานโปรแกรมสร้างงานเอกสาร วันที่ 12 ก.พ. 62
5
  การใช้งานโปรแกรมสร้างงานเอกสาร วันที่ 26 ก.พ. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ