ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 26
แผนการสอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
ครูผู้สอน ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ

ครูอาภาภรณ์ สุขสำราญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การใช้ 1/2 เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วน 16 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 การเปรียบเทียบเศษส่วน
1
  การเปรียบเทียบเศษส่วน 21 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.3 การเปรียบเทียบจำนวนคละ
1
  การเปรียบเทียบจำนวนคละ 22 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.4 การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ
1
  การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ 23 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 27 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.6 การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
1
  การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน 28 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.7 การบวกจำนวนคละ
1
  การบวกจำนวนคละ 29 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.8 การลบจำนวนคละ
1
  การลบจำนวนคละ 30 พ.ค. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 เศษส่วนของจำนวนนับ
1
  เศษส่วนของจำนวนนับ 4 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
1
  การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน 5 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
1
  การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ 6 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
1
  การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน 10 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ
1
  การคูณจำนวนนับกับจำนวนคละ 11 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนนับ 12 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน
1
  การคูณจำนวนคละกับจำนวนคละ และการคูณจำนวนคละกับเศษส่วน และการคูณเศษเกินกับเศษเกิน 13 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 ส่วนกลับของเศษส่วน
1
  ส่วนกลับของเศษส่วน 17 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.17 การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน
1
  การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วน 18 มิ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.18 การหาเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร
1
  การหาเศษส่วนด้วยเศษส่วน โดยเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งมากกว่าเศษส่วนที่เป็นตัวหาร 19 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.19 การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
1
  การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน 20 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.20 การหารจำนวนคละ
1
  การหารจำนวนคละ 24 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.21 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ 25 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.22 โจทย์ปัญหาการบวก การลบ
1
  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ 26 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.23 โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร
1
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร(1) 27 มิ.ย. 62
2
  โจทย์ปัญหาการคูณ การหาร(2) 1 ก.ค. 62
เรื่อง 1.24 การบวก ลบ ระคน
1
  การบวก ลบ ระคน(1) 2 ก.ค. 62
2
  การบวก ลบ ระคน(2) 3 ก.ค. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 336 0 คณิตศาสตร์
  2. Post By wanlaporn | 22.05.19 | 189 4 คณิตศาสตร์
  1. Post By anne.jpd@gmail.com | 22.08.18 | 1,070 4 คณิตศาสตร์
  2. Post By paew.kruchan@gmail.com | 31.10.18 | 812 3 คณิตศาสตร์
  3. Post By paew.kruchan@gmail.com | 27.10.18 | 446 2 คณิตศาสตร์
  4. Post By aphitchaya0225@gmail.com | 13.10.18 | 336 0 คณิตศาสตร์
  5. Post By wanlaporn | 22.05.19 | 189 4 คณิตศาสตร์