ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
1
  อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (2 พ.ย. 61)
2
  อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ2 (9 พ.ย. 61)(มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
1
  โปรแกรม Scratch (11 ม.ค. 62)(มีใบงาน)
2
  โปรแกรม Scratch2 (18 ม.ค. 62) (มีใบงาน)
3
  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (1 ก.พ. 62)
4
  การทำนายผลลัพธ์ (22 ก.พ. 62)(มีใบงาน)
5
  โปรแกรม Scratch3 (25 ม.ค. 62)(มีใบงาน)
6
  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย2 (8 ก.พ. 62) (มีใบงาน)
7
  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย3 (15 ก.พ. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
8
  การทำนายผลลัพธ์ 2 (1 มี.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
1
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(16 พ.ย. 61)(มีใบงาน)
2
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล2 (23 พ.ย.. 61)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 4 การค้นหาข้อมูล
1
  การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (30 พ.ย. 61)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 5 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
1
  การสร้างทางเลือก (7 ธ.ค. 61) (มีใบงาน)
2
  การสร้างทางเลือก2 (14 ธ.ค. 61) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ 6 การนำเสนอข้อมูล
1
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (21 ธ.ค. 61)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน่วยย่อยที่ 7 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1
  ข้อมูลน่าเชื่อถือ (28 ธ.ค. 61)
2
  ข้อมูลน่าเชื่อถือ2 (4 ม.ค. 62) (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 386 3 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 386 3 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)