ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 18
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ

ครูสุนทรี สาธุภาพ
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคำนวณ)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ) รหัส ว14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
1
  อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ (17 พ.ค. 62)
2
  อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ2 (24 พ.ค. 62)(มีใบงาน และสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 3 การรวบรวมข้อมูล
1
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(31 พ.ค. 62)(มีใบงาน)
2
  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล2 (7 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 หน่วยย่อยที่ 4 การค้นหาข้อมูล
1
  การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (14 มิ.ย. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 หน่วยย่อยที่ 5 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
1
  การสร้างทางเลือก (21 มิ.ย. 62) (มีใบงาน)
2
  การสร้างทางเลือก2 (28 มิ.ย. 62) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 หน่วยย่อยที่ 6 การนำเสนอข้อมูล
1
  การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (5 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.6 หน่วยย่อยที่ 7 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
1
  ข้อมูลน่าเชื่อถือ (12 ก.ค. 62)
2
  ข้อมูลน่าเชื่อถือ2 (19 ก.ค. 62) (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 หน่วยย่อยที่ 2 การเขียนโปรแกรมและการหาข้อผิดพลาด
1
  โปรแกรม Scratch (26 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
2
  โปรแกรม Scratch2 (2 ส.ค. 62) (มีใบงาน)
3
  โปรแกรม Scratch3 (9 ส.ค. 62)(มีใบงาน)
4
  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (23 ส.ค. 62)
5
  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย2 (30 ส.ค. 62) (มีใบงาน)
6
  การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย3 (6 ก.ย. 62) (มีใบงาน ใบความรู้)
7
  การทำนายผลลัพธ์ (20 ก.ย. 62)(มีใบงาน)
8
  การทำนายผลลัพธ์ 2 (27 ก.ย. 62)(มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By hedcone@gmail.com | 31.07.19 | 156 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 154 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  1. Post By sulawan21@gmail.com | 11.11.18 | 1,562 11 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  2. Post By นางสาว | 18.06.19 | 225 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  3. Post By Onanong | 26.08.19 | 158 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  4. Post By hedcone@gmail.com | 31.07.19 | 156 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)
  5. Post By Kru-Sine | 25.07.19 | 154 0 วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)