ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์

ครูสุนทรีพร บุญฤทธิ์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต
เรื่อง 1.1 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง บ้านงามตา
1
  มารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น (21 พ.ค 62)
เรื่อง 1.2 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน
1
  ของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว (28 พ.ค. 62)
2
  การเนา (4 มิ.ย. 62) (มีสื่อวีดีโอ)
3
  การซักเสื้อผ้าให้สะอาด (11 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.3 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง สารพันงานครัว
1
  หลักการเลือกซื่ออาหารเพื่อบริโภค (18 มิ.ย. 62)
2
  การจัดโต๊ะอาหาร และมารยาทในการรับประทานอาหาร (25 มิ.ย. 62)(มีสื่อวีดีโอ)
3
  วิธีการประกอบอาหาร และเตรียมประกอบอาหาร (2 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.4 หน่วยครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง อาหารจานโปรด
1
  ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหาร (9 ก.ค 62)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง14101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม
เรื่อง 2.1 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง เรียนรู้ร่วมกัน
1
  รู้จักงานช่าง (23 ก.ค 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  การดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือช่าง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง (30 ก.ค 62)(มีใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.2 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์1
1
  สารพันงานประดิษฐ์1(รู้จักงานประดิษฐ์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆในการทำงานประดิษฐ์) (6 ส.ค. 2562)
2
  สารพันงานประดิษฐ์1(ประดิษฐ์จานผลไม้จากใบตอง) (14 ส.ค. 2562)(มีใบความรู้)
3
  สารพันงานประดิษฐ์1(กระบวนการในการทำงาน และประโยชน์ของการทำงานประดิษฐ์) (20 ส.ค. 2562)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 2.3 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง สารพันงานประดิษฐ์2
1
  สารพันงานประดิษฐ์2(การประดิษฐ์ของตกแต่ง ประเภทของงานประดิษฐ์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน) (27 ส.ค. 2562)(มีใบความรู้)
2
  สารพันงานประดิษฐ์2(การประดิษฐ์ถุงใส่ของขวัญ) (3 ก.ย. 2562)(มีใบความรู้)
3
  สารพันงานประดิษฐ์2(ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานประดิษฐ์ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ) (10 ก.ย 2562)(มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.4 หน่วยช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง ช่างคิด ช่างทำ
1
  ช่างคิด ช่างทำ (คุณค่าของงานประดิษฐ์ งานประดิษฐ์ที่มีในท้องถิ่น/ภูมิภาค)(17 ก.ย. 2562)(มีใบงาน)
2
  ช่างคิด ช่างทำ (งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย)(24 ก.ย. 2562)(มีใบงาน ใบความรู้และสื่อวีดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By auimavin2524@gmail.com | 05.06.18 | 1,856 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By ตรี | 17.06.19 | 835 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By auimavin2524@gmail.com | 05.06.18 | 1,856 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By ตรี | 17.06.19 | 835 6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี