ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 29
แผนการสอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ครูผู้สอน ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ

ครูนิทัศน์ จันทนากร และ ครูจงใจ ธรรมชาติ
ศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 วิธีใช้อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
1
  วิธีใช้อุปกรณ์สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (16 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.2 รูปร่างและรูปทรง
1
  รูปร่างและรูปทรง (23 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.3 วรรณะสีและจินตนาการ
1
  วรรณะสีและจินตนาการ (30 พ.ค. 62)
เรื่อง 1.4 สีอุ่นและสีเย็น
1
  สีอุ่นและสีเย็น (6 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.5 ครอบครัวสีสัน
1
  ครอบครัวสีสัน (13 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.6 สีแสงเงาของภาพวาด
1
  สีแสงเงาของภาพวาด(20 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.7 ศิลปะภาพพิมพ์
1
  ศิลปะภาพพิมพ์ (27 มิ.ย. 62)
เรื่อง 1.8 สีกับภาพพิมพ์
1
  สีกับภาพพิมพ์ (4 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.9 ภาพปะติดกับกระดาษสี
1
  ภาพปะติดกับกระดาษสี (11 ก.ค. 62)
เรื่อง 1.10 สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
1
  สร้างสรรค์ทัศนศิลป์ (18 ก.ค. 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ