ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอน ครูพธู นิลยากรณ์
ครูผู้สอน ครูพธู นิลยากรณ์

ครูพธู นิลยากรณ์
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส14102) ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 เจาะเวลาหาอดีต
1
  เจาะเวลาหาอดีต(1) (17 พ.ค 62)(มีใบงาน)
2
  เจาะเวลาหาอดีต(2) (24 พ.ค 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 ย้อนรอยอดีต
1
  ย้อนรอยอดีต(1) (31 พ.ค 62)
2
  ย้อนรอยอดีต(2) (7 มิ.ย 62)(มีใบงาน)
3
  ย้อนรอยอดีต(3) (14 มิ.ย 62) (มีใบงานและ สื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.3 ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย
1
  ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย(1) (21 มิ.ย. 62) (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย(2) (28 มิ.ย. 62)(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
3
  ความเป็นมาของท้องถิ่นไทย(3) (5 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 ท้องถิ่นของเรา
1
  ท้องถิ่นของเรา(1) (12 ก.ค. 62)(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
2
  ท้องถิ่นของเรา(2) (19 ก.ค. 62)(มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 พัฒนาการของมนุษย์
1
  พัฒนาการของมนุษย์(1) (26 ก.ค. 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
2
  พัฒนาการของมนุษย์(2) (2 ส.ค. 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 1.6 พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์
1
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์(1) (9 ส.ค 62)(มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดีโอ)
2
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์(2) (16 ส.ค 62)(มีใบงาน ใบความรู้)
3
  พัฒนาการของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์(3) (23 ส.ค 62)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.7 มนุษย์ยุคประวัติศาสตร์
1
  มนุษย์ยุคประวัติศาสตร์(1) (30 ส.ค 62)(มีสื่อวีดีโอ)
2
  มนุษย์ยุคประวัติศาสตร(2) (6 ก.ย 62)(มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.8 ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน
1
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(1) (13 ก.ย 62)
2
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(2) (20 ก.ย 62)(มีสื่อวีดีโอ)
3
  ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน(3) (27 ก.ย 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 171 2 ประวัติศาสตร์
  1. Post By Thana | 25.06.19 | 171 2 ประวัติศาสตร์