ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 62
แผนการสอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ครูผู้สอน ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์

ครูวรรณรี วุ่นนุรักษ์
ภาษาไทย

แผนการสอน ภาษาไทย

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา ภาษาไทย รหัส ท14101 ชั้น ป.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 มุ่งลิขิต คิดเหตุผล
1
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา (2 พ.ย.61)
2
  รอบรู้สู่การแก้ปัญหา2 (5 พ.ย.61)
3
  การใช้ภาษาพัฒนาชีวิต (6 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  การใช้ภาษาพัฒนาชีวิต2 (7 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  ลิขิตวิเคราะห์ความ (9 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  ลิขิตวิเคราะห์ความ2 (12 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
7
  เขียนประโยคตามวิธี (13 พ.ย.61)
8
  เรียนวรรณคดีพื้นบ้าน (14 พ.ย.61)
9
  เรียนวรรณคดีพื้นบ้าน2 (16 พ.ย.61)
เรื่อง 1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้
1
  แยกข้อเท็จจริงจากการอ่าน (19 พ.ย.61)
2
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ (20 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  ทันเหตุการณ์นำไปใช้ 2 (21 พ.ย.61)
4
  เขียนสื่อสารถูกต้อง (23 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  เขียนสื่อสารถูกต้อง 2 (26 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น (27 พ.ย.61)
7
  พูดสอดคล้องความคิดเห็น 2 (28 พ.ย.61)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  ประโยคเด่นวรรณกรรม (30 พ.ย.61)
9
  ประโยคเด่นวรรณกรรม 2 (3 ธ.ค. 61)
เรื่อง 1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ
1
  สัญลักษณ์สื่อภาษา (4 ธ.ค 61)
2
  สัญลักษณ์สื่อภาษา 2 (7 ธ.ค 61)
3
  แผนภูมิพัฒนาความคิด (11 ธ.ค. 61)
4
  แผนภูมิพัฒนาความคิด 2 (12 ธ.ค. 61)
5
  มาอ่านแผนที่ (14 ธ.ค. 61)
6
  ลิขิตภาพโครงเรื่อง (17 ธ.ค. 61)
7
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย (18 ธ.ค. 61)
8
  วิเคราะห์คุณค่าภาษาไทย 2 (19 ธ.ค. 61)
เรื่อง 1.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 วจีนั้นสำคัญนัก
1
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา (21 ธ.ค 61)
2
  อ่านเรื่องประเทืองปัญญา 2 (24 ธ.ค 61) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  คำสุภาพ (25 ธ.ค 61) (มีสื่อวิดีโอ)
4
  คำสุภาพ 2 (26 ธ.ค 61)(มีสื่อวิดีโอ)
5
  คำราชาศัพท์ (28 ธ.ค 61)(มีสื่อวิดีโอ)
6
  คำราชาศัพท์ 2 (2 ม.ค 62) (มีสื่อวิดีโอ)
7
  ระดับภาษา (ภาษาพูด-ภาษาเขียน) (4 ม.ค 62)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  การใช้โวหาร (7 ม.ค 62) (มีสื่อวิดีโอ)
9
  ไพเราะอาขยาน (8 ม.ค 62)
เรื่อง 1.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 เรียนรู้คำประพันธ์
1
  อ่านบทอาขยานหลัก (9 ม.ค. 62)
2
  อ่านบทอาขยานหลัก 2 (11 ม.ค. 62)
3
  รู้จักแผนผังคำประพันธ์ (14 ม.ค. 62)
4
  สร้างสรรค์สัมผัส (15 ม.ค. 62)
5
  สร้างสรรค์สัมผัส 2 (18 ม.ค. 62)
6
  ฝึกหัดแต่งบทร้อยกรอง (21 ม.ค. 62)
7
  ฝึกหัดแต่งบทร้อยกรอง2 (22 ม.ค. 62)
8
  ท่องคิดพินิจคุณค่า (23 ม.ค. 62)
9
  ท่องคิดพินิจคุณค่า2 (25 ม.ค. 62)
เรื่อง 1.6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
1
  เจ้าฟ้านักอ่าน (28 ม.ค. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
2
  เจ้าฟ้านักอ่าน2 (29 ม.ค. 62)(มีสื่อวิดีโอ)
3
  เจ้าฟ้านักอ่าน3 (30 ม.ค. 62)
4
  บันทึกความรู้จากการอ่าน (1 ก.พ. 62) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  บันทึกความรู้จากการอ่าน2 (4 ก.พ. 62)
6
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (5 ก.พ.62)
7
  เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า2 (6 ก.พ.62)
8
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (8 ก.พ.62)
9
  พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า2 (11 ก.พ.62)(มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.7 หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 ภาษาไทยภาษาถิ่น
1
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น (12 ก.พ.62) (มีสื่อวิดีโอ)
2
  วรรณกรรมนำสู่ภาษาถิ่น2 (13 ก.พ.62) (มีสื่อวิดีโอ)
3
  ภาษาถิ่นสี่ภาค (15 ก.พ.62)(มีสื่อวิดีโอ)
4
  ภาษาถิ่นสี่ภาค2 (18 ก.พ.62) (มีสื่อวิดีโอ)
5
  วรรณกรรมท้องถิ่น 1 (20 ก.พ.62)
6
  วรรณกรรมท้องถิ่น 2 (22 ก.พ.62)(มีสื่อวิดีโอ)
7
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน (25 ก.พ.62)(มีสื่อวิดีโอ)
8
  วรรณกรรมในภูมิภาคอาเซียน2 (26 ก.พ.62)(มีสื่อวิดีโอ)
9
  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (27 ก.พ.62)(มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 1,127 4 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 1,016 4 ภาษาไทย
  1. Post By jaw774499@gmail.com | 27.06.18 | 1,127 4 ภาษาไทย
  2. Post By Kru.chamai21@gmail.com | 14.06.18 | 1,016 4 ภาษาไทย