ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ครอบครัวอุ่นจิต เรื่อง บ้านน่าอยู่
1
  บ้านน่าอยู่ (บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว) วันที่ 27 พ.ค. 62
2
  บ้านน่าอยู่ (การจัดบ้าน) วันที่ 10 มิ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ช่างคิดซ่อมแซม เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู
1
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (สวมใส่เครื่องแต่งกายให้เหมาะสม) วันที่ 17 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
2
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับรูปร่างและวัย) วันที่ 24 มิ.ย. 62 (มีใบงาน)
3
  ดูแลรักษา (การดูแลเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว) วันที่ 1 ก.ค. 62
4
  ดูแลรักษา (การซักผ้า) วันที่ 8 ก.ค. 62
5
  ดูแลรักษา (การทำความสะอาดรองเท้า) วันที่ 15 ก.ค. 62
6
  ดูแลรักษา (การทำความสะอาดกระเป๋า) วันที่ 22 ก.ค. 62
7
  ดูแลรักษา (การซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย) วันที่ 5 ส.ค. 62
8
  ประดิษฐ์กระปุกออมสิน วันที่ 19 ส.ค.62
เรื่อง 1.3 เกษตรกรรมคู่บ้าน เรื่อง เกษตรน่ารู้
1
  เกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์และการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร) วันที่ 26 ส.ค.62 (มีใบงาน)
2
  เกษตรน่ารู้ (จำแนกพืชและพืชที่ฉันต้องการปลูก) วันที่ 2 ก.ย.62
3
  เกษตรน่ารู้ (ผักสวนครัวรั้วกินได้) วันที่ 9 ก.ย.62
4
  เกษตรน่ารู้ (การดูแลรักษาพืช) วันที่ 16 ก.ย.62
เรื่อง 1.4 โครงงานสร้างฝัน ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน
1
  โครงงานสร้างฝัน วันที่ 23 ก.ย.62
2
  ทบทวน/ทดสอบหลังเรียน วันที่ 30 ก.ย.62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ