ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 23
แผนการสอน ครูทรงสมร พกมณี
ครูผู้สอน ครูทรงสมร พกมณี

ครูทรงสมร พกมณี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค12101 ชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 กลุ่มของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group)
1
  กลุ่มของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group) 1 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.2 ความหมายการคูณ การหาจำนวนทั้งหมดเมื่อกลุ่ม ของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group)
1
  ความหมายการคูณ การหาจำนวนทั้งหมดเมื่อกลุ่ม ของสิ่งต่างๆที่แต่ละกลุ่มเท่ากัน (Equal group) 4 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.3 การหาจำนวนทั้งหมด เมื่อกำหนดแถวของสิ่งต่างๆ ที่แต่ละแถวเท่ากัน (Array model) / การสลับที่การคูณ
1
  การหาจำนวนทั้งหมด เมื่อกำหนดแถวของสิ่งต่างๆ ที่แต่ละแถวเท่ากัน (Array model) / การสลับที่การคูณ 5 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.4 การคูณด้วย 1 และ 0
1
  การคูณด้วย 1 และ 0 6 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.5 2 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 3 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวนหนึ่งหลักใดๆ คูณกับ2 และ 3
1
  2 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 3 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวนหนึ่งหลักใดๆ คูณกับ2 และ 3 7 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.6 4 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวน 1 หลัก คูณกับ 4
1
  4 คูณกับจำนวน 1 หลัก จำนวน 1 หลัก คูณกับ 4 8 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.7 5 คูณกับจำนวน 1 หลัก , 6 คูณกับจำนวน 1 หลัก และจำนวน 1 หลัก คูณกับ 5 และ 6
1
  5 คูณกับจำนวน 1 หลัก , 6 คูณกับจำนวน 1 หลัก และจำนวน 1 หลัก คูณกับ 5 และ 6 11 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.8 7 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 8 คูณกับจำนวน 1 หลัก
1
  7 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 8 คูณกับจำนวน 1 หลัก 12 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.9 9 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 10 คูณกับจำนวน 1 หลัก
1
  9 คูณกับจำนวน 1 หลัก และ 10 คูณกับจำนวน 1 หลัก 13 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.10 การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 …… 90
1
  การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10 20 30 …… 90 14 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.11 การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยใช้แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย
1
  การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยใช้แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย 15 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.12 การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (ไม่มีการทด)
1
  การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลักโดยการตั้งคูณ (ไม่มีการทด) 18 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.13 การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด)
1
  การหาผลคูณจำนวนของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสองหลัก โดยการตั้งคูณ (มีการทด) 19 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.14 การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ
1
  การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการคูณ 20 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.15 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่า ในประโยคสัญลักษณ์ การคูณ
1
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณ 21 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
เรื่อง 1.16 โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก
1
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก(1) 22 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัด)
2
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก(2) 25 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
3
  โจทย์ปัญหาการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก(3) 26 พ.ย. 62 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.17 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ จากภาพ
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ จากภาพ 27 พ.ย. 62
เรื่อง 1.18 การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ จากประโยคสัญลักษณ์
1
  การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ จากประโยคสัญลักษณ์ 28 พ.ย. 62
เรื่อง 1.19 การจัดตัวนับเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และ ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม)
1
  การจัดตัวนับเป็นกลุ่ม กลุ่มละเท่าๆกัน และ ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนในแต่ละกลุ่ม หาจำนวนกลุ่ม) 29 พ.ย. 62
เรื่อง 1.20 ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนกลุ่ม หาจำนวนในแต่ละกลุ่ม)
1
  ความหมายการหาร (กำหนดจำนวนกลุ่ม หาจำนวนในแต่ละกลุ่ม) 2 ธ.ค. 62
เรื่อง 1.21 การหาผลหารโดยใช้ตัวนับ / การหารลงตัว และการหารไม่ลงตัว
1
  การหาผลหารโดยใช้ตัวนับ / การหารลงตัว และการหารไม่ลงตัว 3 ธ.ค. 62

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 27,319 474 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 426 3 คณิตศาสตร์
  1. Post By Amnatchanasuk@Gmail.com | 21.09.18 | 27,319 474 คณิตศาสตร์
  2. Post By tangkanok24@gmail.com | 27.06.19 | 426 3 คณิตศาสตร์