ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
ครูผู้สอน ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด

ครูธิดาภรณ์ ชัยเอียด
สนุกกับภาษา

แผนการสอน สนุกกับภาษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 1.1 How are you?
1
  How are you? 17 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.2 Know About Me
1
  Know About Me (มีสื่อวิดีโอ) 21 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.3 Parts of Your Body
1
  Parts of Your Body (มีสื่อวิดีโอ) 24 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.4 My New Friend
1
  My New Friend (มีสื่อวิดีโอ) 28 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.5 Tell me more
1
  Tell me more (มีสื่อวิดีโอ) 31 พ.ค. 2561
เรื่อง 1.6 Who is this?
1
  Who is this? (มีสื่อวิดีโอ) 4 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.7 Clothes
1
  Clothes (มีสื่อวิดีโอ) 7 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.8 My Clothes
1
  My Clothes (มีสื่อวิดีโอ) 11 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.9 What color are they?
1
  What color are they? (มีสื่อวิดีโอ) 14 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.10 My Family
1
  My Family 18 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.11 People
1
  People 21 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอและสื่อกิจกรรมเกม)
เรื่อง 1.12 Family Members
1
  Family Members 25 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.13 Appearance
1
  Appearance 28 มิ.ย. 2561
เรื่อง 1.14 Happy family
1
  Happy family 2 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.15 Jobs
1
  Jobs 5 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.16 My job
1
  My job 9 ก.ค. 2561
เรื่อง 1.17 Work Places
1
  Work Places 12 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.18 My activity
1
  My activity 16 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.19 I want to Be…
1
  I want to Be… 19 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.20 Pet
1
  Pet 23 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.21 Animals at Home
1
  Animals at Home 26 ก.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.22 The Rabbit and the Turtle
1
  The Rabbit and the Turtle 2 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.23 School (1)
1
  School 6 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.24 Things in the Classroom
1
  Things in the Classroom 9 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.25 Numbers
1
  Numbers 16 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.26 How Many?
1
  How Many? 20 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.27 Back to School
1
  Back to School 23 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.28 Class Rules
1
  Class Rules 27 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.29 School (2)
1
  School (2) 30 ส.ค. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.30 Welcome to My Classroom
1
  Welcome to My Classroom 3 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.31 Classroom Language
1
  Classroom Language 6 ก.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.32 Time
1
  Time 10 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.33 School Subjects
1
  School Subjects 13 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.34 Days in a Week
1
  Days in a Week 17 ก.ย. 2561
เรื่อง 1.35 My Weekly Timetable
1
  My Weekly Timetable 20 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.36 Around School
1
  Around School 24 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.37 My School
1
  My School 27 ก.ย. 2561 (มีสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ