ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูขวัญหทัย มาสวัสดิ์
ครูผู้สอน ครูขวัญหทัย มาสวัสดิ์
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูขวัญหทัย มาสวัสดิ์
ENGLISH LISTENING & SPEAKING

แผนการสอน ENGLISH LISTENING & SPEAKING

หน่วยการเรียนรู้ 1. ENGLISH LISTENING & SPEAKING

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ