ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 28
แผนการสอน ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ครูผู้สอน ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
กําหนดการรายชั่วโมง

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง 1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
  สำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 1
2
  สำรวจเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตอนที่ 2
3
  โพรโตคอลเครือข่ายและการสื่อสาร ตอนที่ 1
4
  โพรโทคอลเครือข่ายและการสื่อสาร ตอนที่ 2
5
  เน็ตเวิร์คแอคเซสเลเยอร์ ตอนที่ 1
6
  เน็ตเวิร์คแอคเซสเลเยอร์ ตอนที่ 2
7
  เน็ตเวิร์คแอคเซสเลเยอร์ ตอนที่ 3
8
  อีเธอร์เน็ต ตอนที่ 1
9
  อีเธอร์เน็ต ตอนที่ 2
10
  อีเธอร์เน็ต ตอนที่ 3
11
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 1
12
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 2
13
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 3
14
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 4
15
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 5
16
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 6
17
  การกำหนดค่าระบบปฏิบัติการเครือข่าย ตอนที่ 7
18
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 1
19
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 2
20
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 3
21
  เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ตอนที่ 4
22
  IP Addressing ตอนที่ 1
23
  IP Addressing ตอนที่ 2
24
  IP Addressing ตอนที่ 3
25
  IP Addressing ตอนที่ 4
26
  การจัดการเส้นทาง ตอนที่ 1
27
  การจัดการเส้นทาง ตอนที่ 2
28
  การจัดการเส้นทาง ตอนที่ 3

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ