ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง -
แผนการสอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
ครูผู้สอน ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง

ครูสิปปกร ศรีพรหมทอง
วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

แผนการสอน วิทยาศาสตร์(วิทยาการคำนวณ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ