ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ,ครูอาภรณ์ คำผา,ครูจันทิมา อนุกูล
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ศิลปะ,กอท.)

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ
1
  การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพ 17 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 เรียนรู้เรื่องเส้น
1
  เรียนรู้เรื่องเส้น 24 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 เส้นกับจินตนาการ
1
  เส้นกับจินตนาการ 31 พ.ค. 62 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 เส้นแสดงความรู้สึก
1
  เส้นแสดงความรู้สึก 7 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 1.5 สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ
1
  สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ 14 มิ.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชานาฏดุริยางค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 3.1 ความหมายของงานประดิษฐ์
1
  ความหมายของงานประดิษฐ์ (26 ก.ค. 62)
เรื่อง 3.2 ปุกปุย
1
  ปุกปุย (2 ส.ค. 62)
เรื่อง 3.3 ปลาหมึกยักษ์
1
  ปลาหมึกยักษ์ (9 ส.ค. 62)
เรื่อง 3.4 แมงกะพรุนน้อย
1
  แมงกะพรุนน้อย (16 ส.ค. 62)
เรื่อง 3.5 กบน้อย
1
  กบน้อย (23 ส.ค. 62)
เรื่อง 3.6 ตัวเราบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว
1
  ตัวเราบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว (30 ส.ค. 62)
เรื่อง 3.7 การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
1
  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว (6 ก.ย. 62)
เรื่อง 3.8 แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (การทำความสะอาดร่างกาย)
1
  แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (การทำความสะอาดร่างกาย) (13 ก.ย. 62)
เรื่อง 3.9 เกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร)
1
  เกษตรน่ารู้ (อุปกรณ์การเกษตรและการจัดเก็บอุปกรณ์การเกษตร) (20 ก.ย. 62)
เรื่อง 3.10 เกษตรน่ารู้ (พืชและการดูแลรักษาพืช)
1
  เกษตรน่ารู้ (พืชและการดูแลรักษาพืช) (27 ก.ย. 62)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 909 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 877 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 775 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 909 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 877 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 775 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี