ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 29
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ

ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการสอน การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง11101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หน่วยการเรียนรู้ 2. ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เรื่อง 2.1 ความหมายของงานประดิษฐ์
1
  ความหมายของงานประดิษฐ์ 17 พ.ค. 61
เรื่อง 2.2 สนุกกับงานกระดาษ
1
  การพับแมลง 24 พ.ค. 61
2
  การพับกระเป๋า 31 พ.ค. 61
เรื่อง 2.3 สนุกกับหน้ากาก
1
  สนุกกับหน้ากาก 7 มิ.ย. 61
เรื่อง 2.4 ที่คั่นหนังสือ
1
  ที่คั่นหนังสือ 14 มิ.ย. 61
เรื่อง 2.5 เส้นกับจินตนาการ
1
  เส้นกับจินตนาการ 19 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.6 เส้นแสดงความรู้สึก
1
  เส้นแสดงความรู้สึก 26 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.7 การ์ตูนวงกลม
1
  การ์ตูนวงกลม 2 ส.ค. 61
เรื่อง 2.8 คนเก่งหัดวาด
1
  คนเก่งหัดวาด 9 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.9 บัตรอวยพร
1
  บัตรอวยพร 16 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.10 การสร้างภาพปะติด
1
  การสร้างภาพปะติด 23 ส.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.11 สนุกกับงานปั้น
1
  ผลไม้ที่ฉันชอบ 30 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
2
  สีสันสัตว์ทะเล 6 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
3
  อาหารจิ๋ว 13 ก.ค. 61
4
  หัวดินสอ 20 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
เรื่อง 2.12 กระดาษแปลงร่าง
1
  กระดาษแปลงร่าง 27 ก.ย. 61
เรื่อง 2.13 ปุกปุยตัวน้อย
1
  ปุกปุยตัวน้อย 21 มิ.ย. 61
เรื่อง 2.14 ปลาหมึกยักษ์
1
  ปลาหมึกยักษ์ 28 มิ.ย. 61
เรื่อง 2.15 กบน้อย
1
  กบน้อย 5 ก.ค. 61
เรื่อง 2.16 แมงกะพรุนน้อย
1
  แมงกะพรุนน้อย 12 ก.ค. 61

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 581 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 525 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 454 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 05.06.18 | 581 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  2. Post By chuliporn_34@hotmail.com | 31.05.18 | 525 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  3. Post By Pai.edu@hotmail.co.th | 12.07.18 | 454 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี