ลอจิกเกต

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2559 / 1
ชั้น อาชีวศึกษา
กลุ่มสาระ วงจรดิจิตอล
หน่วย วงจรดิจิตอล
ชั่วโมง วงจรดิจิตอล
เรื่อง ลอจิกเกต
แผนการสอน ครูดานัส สบายใจ
ครูผู้สอน ครูดานัส สบายใจ