ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Charinrat | 14 ต.ค. 2562
53

ประกาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง  ประการผลผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอ่านเอกสาร และจดบันทึกการประชุม (Tablet E-reader) โดยวิธีสอบราคา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอ่านเอกสาร และจดบันทึกการประชุม (Tablet E-reader) จำนวน 35 เครื่อง พร้อมตู้จัดเก็บและอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า คือ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  bit.ly/2MqXP6Y