ประกาศ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา

Charinrat | 14 ต.ค. 2562
131

ประกาศ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการสอบสรรหา

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ที่ทำการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2ALwqqW

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวศรุดา สถานนท์ชัย และนางสาวกมลวรรณ คล้ายมาก
โทรศัพท์หมายเลข 0 2282 6734, 0 2281 5637