การพัฒนาการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ ๒

Info-dltv | 14 ต.ค. 2562
142

   วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ ๒ พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงานและหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ มูลนิธิฯ ,ดร.กุศลิน มุสิกุล ผช.ผอ.สสวท. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสวท.เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อการพัฒนาการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์

   ในการนี้ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ,นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อนำไปพัฒนาการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น