สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Info-dltv | 23 ส.ค. 2562
86

   วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุวนิตย์  ศรศิลป์  ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชน ในพื้นที่อำเภอหัวหิน