ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่อง สรรหาผู้ดำเนินการปรับปรุง พื้นห้องเรียนออกอากาศ ม.1 , ม.2 และ ม.3

PR&Info dltv | 23 ส.ค. 2562
74

ประกาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เรื่อง  สรรหาผู้ดำเนินการปรับปรุงพื้นห้องเรียนออกอากาศ ม.1 , ม.2 และ ม.3

ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เลขที่ 3 ถนนเลียบวัง  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110