ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบประกาศเกียรติบัตรการอบรม DLTV TELETRAINING ตามคู่มือการดาวน์โหลด

Charinrat | 24 พ.ค. 2562
90593

เรียน ผู้เข้ารับการประเมินทดสอบความรู้ความเข้าใจ การอบรมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาปฏิบัติตามศึกษาคู่มือการดาวน์โหลด ใบประกาศเกียรติบัตร ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1a4zHWfs7t6E48rxKUO7NNOECygVXGD88/view?usp=sharing

สามารถดาวน์โหลดใบประกาศเกียรติบัตร ดังนี้

ครูระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดที่นี่คะ

https://drive.google.com/drive/folders/1CaQu3r7_JqbSEKZvV993riRlhh4IV8W-?usp=sharing

ครูระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่คะ

https://drive.google.com/drive/folders/1m83FWwx1gZ9qrfDpbnMGZlcr8IpYJmDd?usp=sharing

ครูระดับมัธยมศึกษา ดาวน์โหลดที่นี่คะ

https://drive.google.com/drive/folders/1fi8Ni8KudQWi_bKqAb9EeO6ZZTImo3P1?usp=sharing

ผู้บริหารสถานศึกษา  ดาวน์โหลดที่นี่คะ

https://drive.google.com/drive/folders/1ZDLW53P6GwAR_z2zk0r_-gB4tJSSCXKM?usp=sharing

บุคลากรของ สพท.  ดาวน์โหลดที่นี่คะ

https://drive.google.com/drive/folders/1ToKKdK2EKPhk3xlKCEgfz4gGV4d8nkx6?usp=sharing

ขั้นตอนการค้นหาแบบรวดเร็ว
1. กดปุ่ม clrl+F
2. พิมพ์ชื่อ-นามสกุล
3. กด Enter

เมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้ว ประสงค์จะแก้ไขรายชื่อ หรือไม่พบรายชื่อ ให้แจ้งข้อมูลไปที่ E-mail ดังต่อไปนี้
1. ครูระดับปฐมวัย E-mail : dltv.rechecknerssery@gmail.com 
2. ครูระดับประถมศึกษา E-mail : dltv.recheckprimary@gmail.com
3. ครูระดับมัธยมศึกษา E-mail : dltv.rechecksecondary@gmail.com
4. ผู้บริหารสถานศึกษา E-mail : dltv.recheckschooldirector@gmail.com
5. บุคลากรของ สพท. E-mail : dltv.recheckSEA@gmail.com