วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 20 พ.ค. 2562
323

  วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล” จำนวน ๕๐ คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  โดยมีนางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีฯ และนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ให้การต้อนรับและนำชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบการบันทึกเทปรายการ ระบบตัดต่อรายการ ระบบการออกอากาศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในสถานีฯ

  ในการนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสถานีฯ ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสนใจในเรื่องกระบวนการผลิตรายการ การเตรียมความพร้อมและการเผยแพร่ถ่ายทอดสัญญาณรายการไปยังผู้รับชมทั่วประเทศ