สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

PR&Info dltv | 17 พ.ค. 2562
139

  วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พร้อมกับส่วนกลางและทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒   ในการเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท รับการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วทุกสารทิศ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ พร้อมนำคณะข้าราชการ ส่วนงานราชการประจำอำเภอ เทศบาลเมืองหัวหิน หน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม และชมรมต่างๆ ในอำเภอหัวหิน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  พร้อมทั้งเปร่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องอาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์