คณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

Info-dltv | 24 พ.ค. 2562
403

  วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม  2562  นางยุวนิตย์  ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นำคณะเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาด กำจัดวัชพืชสิ่งปฏิกูลพื้นที่คลองพระราชดำริ ฝั่งทิศเหนือ และพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวังไกลกังวลตลอดแนวถนนเพชรเกษม โดยกิจกรรมครั้งนี้สำนักงานวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ส่วนราชการประจำอำเภอ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ เทศบาลเมืองหัวหิน ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในอำเภอหัวหิน  พร้อมใจร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 เป็นประจำทุกเดือน