เปิดสำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ แห่งใหม่

PR&Info dltv | 16 พ.ค. 2562
193

วันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่เป็นวันแรก

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ สุวันทารัตน์ ผู้ช่วยเหรัญญิกสำนักงานมูลนิธิ ฯ นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ ฯ นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

โดยมีคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ประจำ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ณ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ ๒๑๔ ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐