สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเจ้าหน้าที่ DLTV ที่จัดการศึกษาทางไกล ในระบบ สพฐ. ศึกษาดูงาน

Info-dltv | 20 เม.ย. 2562
189

  วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวิภา ตัณฑุลพงษ์ รองหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผู้แทนระดับสูง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเจ้าหน้าที่ DLTV ที่จัดการศึกษาทางไกล ในระบบ สพฐ. ศึกษาดูงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านการจัดการ การเรียนการสอนออกอากาศ  การบันทึกรายการ ภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี ผอ.ราตรี ศรีไพรวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ฯ และนายอมรเทพ สุกสี หัวหน้าฝ่ายออกอากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการการเรียนการสอน ห้องสตูดิโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระบบควบคุมการบันทึกรายการ ระบบการออกอากาศ ระบบตัดต่อรายการ การจัดทำสื่อการสอน การบริหารจัดการผังรายการ และระบบสารสนเทศ

  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและขอความร่วมมือในการติดตามโรงเรียนปลายทาง ให้สอดคล้องตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง