มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

PR dltv | 16 เม.ย. 2562
171

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๐๐ น.  นายคมสันต์ ทับชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาทางไกล นำคณะผู้เข้าอบรมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเขียนบทรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการ  ระบบการออกอากาศ  ระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ส่วนงานต่างๆ   ห้องควบคุมการออกอากาศ ห้องควบคุมการบันทึกเทป  ห้องบันทึกเทป Realset Studio และ Virtual Studio ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมี ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้การต้อนรับและนำชม