การทดลองสอนระบบอุปกรณ์โรงเรียนการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง

PR&Info dltv | 24 เม.ย. 2562
139

วันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองสอนระบบอุปกรณ์โรงเรียนการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพื่อให้ทราบข้อมูลการทดสอบระบบ การจำลองสถานการณ์ทดลองสอนออกอากาศในโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์ นายนิกูล ประทีปพิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ พร้อมคณะ นางอัจฉรา ศรีวัฒนนางกูร สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริษัท สามารถฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

ชรินรัตน์ แก้วเขียว/ข่าว ภาพและรายงาน
กลุ่มงานความร่วมมือและสื่อสารองค์กร