ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล

Info-dltv | 19 เม.ย. 2562
81

ตัวอย่าง การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โดย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒