๑๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

Info-dltv | 13 มี.ค. 2562
1468

ประวัติความเป็นมาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เราสรุปมาเป็น ๑๐ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ ฉบับย่อ ให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย

คลิกเพื่อรับข่าวสารของมูลนิธิฯ 

(Facebook : ครูตู้ DLTV , Instagram : krutu.dltv , www.dltv.ac.th , Youtube : ครูตู้ DLTV)