การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

PR dltv | 24 มี.ค. 2562
589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการอบรม คลิ๊ก!!

ตารางออกอากาศ เพิ่มเติม!!

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.), สำนักงานส่งสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้จัดโครงการอบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา โดยมีการอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถรับชมได้ทางช่อง DLTV ๑๕
โดยมีกำหนดอบรมครูพี่เลี้ยง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๗-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒                                 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒                              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๔-๖ เมษายน ๒๕๖๒                                  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๖๒                              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยมีกำหนดอบรมครูผู้สอน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น

วันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒                             ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
วันที่ ๙-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒                            ระดับประถมศึกษาตอนต้น
วันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒                         ระดับประถมศึกษาคอนปลาย
วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒                         ระดับประถมศึกษาตอนต้น