งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

PR dltv | 16 พ.ย. 2561
1798

              สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวภายใต้ชื่อ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562
ณ ลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
            ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ ลานพระราชวังดุสิต และทอดพระเนตรนิทรรศการตลอดจนกิจกรรมภายในบริเวณงาน จากนั้นจะทรงจักรยานนำขบวนเส้นทางจาก ลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพธิ์ ไปกลับรวม 45 กม. เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน ทั้งนี้งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสุข สนุกสนาน ในรูปแบบของงานฤดูหนาว พร้อมทั้งได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์คุณค่าของสายน้ำที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงบริหารจัดการ เพื่อยังประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ภายในงานจะได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธ์ และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก!!