ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูชาวฟิลิปปินส์ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา

PR dltv | 21 พ.ย. 2561
249

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูชาวฟิลิปปินส์ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานเรื่องขั้นตอนการทำงานของ DLTV เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมภายในโรงเรียนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น