คณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ

PR dltv | 21 ต.ค. 2561
176

 นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ต้อนรับคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนสนใจข้อมูลและการทำงานของสถานีฯ  เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย โดยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ได้ให้คำแนะนำขั้นตอนการผลิตรายการวิธีการและอื่นๆ ตามข้อซักถาม