คณะศึกษาดูงานโรงเรียนแงงกวง จังหวัดสุรินทร์

Info-dltv | 21 ต.ค. 2561
216

   ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ พร้อมด้วย นายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ตอนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนแงงกวง จังหวัดสุรินทร์ ทางโรงเรียนสนใจเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม เพื่อรับชมการเรียนการสอนที่ออกอากาศผ่านทางสถานีฯ โดยนายเกรียงไกร แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีฯ ได้ให้คำแนะนำในการรับชมทั้งระบบสัญญาณดาวเทียม เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น