เฉพาะตารางสอน
00:00:00
รอบภูมิภาค
01:00:00
รอบภูมิภาค
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
เกษตรขั้นเทพ
04:00:00
การเกษตร
05:00:00
R: รอบภูมิภาค
06:00:00
THU: ท23101(ม.3)ภาษาไทย
07:00:00
THU: อ23101(ม.3)ภาษาอังกฤษ
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU: ศ23103(ม.3)ดนตรี
09:00:00
FRI: ว23101(ม.3)วิทยาศาสตร์
10:00:00
FRI: อ23101(ม.3)ภาษาอังกฤษ
11:00:00
FRI: ส23101(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
12:00:00
อินเทอร์เน็ตไอที กับ ศรีศักดิ์จามรมาน
13:00:00
FRI: ศ23101(ม.3)ทัศนศิลป์
14:00:00
MON:ส23101(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15:00:00
MON: ท23101(ม.3)ภาษาไทย
16:00:00
MON: ค23101(ม.3)คณิตศาสตร์
17:00:00
MON: ง23101(ม.3)การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
SHOT FILM หนังสั้น เสริมสร้างคุณธรรม เสริมสร้างจริยธรรม 1
18:30:00
MON:ง23101(ม.3)การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19:30:00
R:รอบรู้ถิ่นไทย
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
TUE: ค23101(ม.3)คณิตศาสตร์
21:30:00
R: รอบภูมิภาค
22:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
23:00:00
R:เกษตรขั้นเทพ