เฉพาะตารางสอน
00:00:00
รอบภูมิภาค
01:00:00
รอบภูมิภาค
02:00:00
รอบรู้ถิ่นไทย
02:30:00
แฮปปี้วิถีเกษตร
03:00:00
เกษตรขั้นเทพ
04:00:00
R: รอบภูมิภาค
05:00:00
R: รอบภูมิภาค
05:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
06:00:00
R: ส23104(ม.3)ประวัติศาสตร์
07:00:00
R: ว23102(ม.3)วิทยาศาสตร์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ว23102(ม.3)วิทยาศาสตร์
09:00:00
R: ว23102(ม.3)วิทยาศาสตร์
10:00:00
R: พ23103(ม.3)สุขศึกษา
11:00:00
R: ค23102(ม.3)คณิตศาสตร์
12:00:00
อินเทอร์เน็ตไอที กับ ศรีศักดิ์จามรมาน
13:00:00
R: ท23102(ม.3)ภาษาไทย
14:00:00
R: ส23103(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
15:00:00
R: อ23102(ม.3)ภาษาอังกฤษ
16:00:00
R: ส23103(ม.3)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17:00:00
R: ท23102(ม.3)ภาษาไทย
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R: รอบภูมิภาค
19:30:00
R:แฮปปี้วิถีเกษตร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: รอบภูมิภาค
21:30:00
R: รอบภูมิภาค
22:30:00
R: รอบรู้ถิ่นไทย
23:00:00
R:เกษตรขั้นเทพ

ดาวน์โหลดตารางสอน