เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
00:30:00
Eng Hour (Eng 24)
01:30:00
CAT English
02:00:00
The workshop (Eng 24)
03:00:00
Happy English by Kru Somsri
03:30:00
Speak up
04:00:00
Click
04:30:00
Sparkling English
05:00:00
Good Morning vocab King
05:30:00
R : ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
06:00:00
TUE : ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1
07:00:00
TUE : ท21102 ภาษาไทย ม.1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE : ค21102 คณิตศาสตร์ ม.1
09:00:00
TUE : ศ21102 ทัศนศิลป์ ม.1
10:00:00
TUE : ง21101 การงานอาชีพ ม.1
11:00:00
WED : ค21102 คณิตศาสตร์ ม.1
12:00:00
WED : ว21102 วิทยาศาสตร์ ม.1 (1)
13:00:00
WED : ว21102 วิทยาศาสตร์ ม.1 (2)
14:00:00
WED : พ21103 สุขศึกษา ม.1
15:00:00
THU : ว21102 วิทยาศาสตร์ ม.1
16:00:00
THU : อ21102 ภาษาอังกฤษ ม.1
17:00:00
R : ส21103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : ท21102 ภาษาไทย ม.1
19:00:00
R : ค21102 คณิตศาสตร์ ม.1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ศ21102 ทัศนศิลป์ ม.1
21:30:00
R : Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R : CAT English
23:00:00
R : The workshop (Eng 24)

ดาวน์โหลดตารางสอน