เฉพาะตารางสอน
00:00:00
The Workshop (Eng 24)
01:00:00
Eng Hour (Eng 24)
02:00:00
HAPPY English by Kru Somsri
02:30:00
CAT Engilish
03:00:00
Click
03:30:00
Click
04:00:00
R: The Workshop (Eng 24)
05:00:00
R:Eng Hour (Eng 24)
06:00:00
R: ง22102(ม.2)การงานอาชีพและเทคโนโลยี
07:00:00
R: ง22102(ม.2)การงานอาชีพและเทคโนโลยี
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: อ21102(ม.1)ภาษาอังกฤษ
09:00:00
R: ท21102(ม.1)ภาษาไทย
10:00:00
R: พ21103(ม.1)สุขศึกษา
11:00:00
R: ค21102(ม.1)คณิตศาสตร์
12:00:00
R: ว21102(ม.1)วิทยาศาสตร์
13:00:00
R: ส21103(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
14:00:00
R: ส21104(ม.1)ประวัติศาสตร์
15:00:00
R: ท21102(ม.1)ภาษาไทย
16:00:00
R: ส21103(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17:00:00
R: ค21102(ม.1)คณิตศาสตร์
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R:The Workshop (Eng 24)
19:30:00
R:Click
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:The Workshop (Eng 24)
21:30:00
R: Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
23:00:00
R: Click
23:30:00
R: Click

ดาวน์โหลดตารางสอน