เฉพาะตารางสอน
00:00:00
The Workshop (Eng 24)
01:00:00
Eng Hour (Eng 24)
02:00:00
HAPPY English by Kru Somsri
02:30:00
CAT Engilish
03:00:00
Click
03:30:00
Click
04:00:00
R: The Workshop (Eng 24)
05:00:00
R:Eng Hour (Eng 24)
06:00:00
R: ส21104(ม.1)ประวัติศาสตร์
07:00:00
R: ท21102(ม.1)ภาษาไทย
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: Click
08:30:00
R: ส21103(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
09:30:00
บรรเลงเพลงวงโยธวาทิต
10:30:00
R: ค21102(ม.1)คณิตศาสตร์
11:30:00
R: อ21102(ม.1)ภาษาอังกฤษ
12:30:00
R: ท21102(ม.1)ภาษาไทย
13:30:00
R: ค21102(ม.1)คณิตศาสตร์
14:30:00
R: ว21102(ม.1)วิทยาศาสตร์
15:30:00
R: ว21102(ม.1)วิทยาศาสตร์
16:30:00
R: อ21102(ม.1)ภาษาอังกฤษ
17:30:00
R: Click
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
เดินหน้าประเทศไทย
18:30:00
R:The Workshop (Eng 24)
19:30:00
R:Click
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R:The Workshop (Eng 24)
21:30:00
R: Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
23:00:00
R: Click
23:30:00
R: Click

ดาวน์โหลดตารางสอน