เฉพาะตารางสอน
00:00:00
The Workshop
01:00:00
Eng Hour (Eng 24)
02:00:00
HAPPY English by Kru Somsri
02:30:00
CAT Engilish
03:00:00
Click
03:30:00
Sparkling English
04:00:00
R: The Workshop
05:00:00
R:Eng Hour (Eng 24)
06:00:00
R: HAPPY English by Kru Somsri
06:30:00
R: CAT Engilish
07:00:00
R: Click
07:30:00
R: Sparkling English
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: HAPPY English by Kru Somsri
08:30:00
อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
09:30:00
ส21101(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
10:30:00
พ21101(ม.1)สุขศึกษา
11:30:00
R: Click
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
ศ21103(ม.1)ดนตรี
13:30:00
R: อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
14:30:00
R:The Workshop
15:30:00
R:Eng Hour (Eng 24)
16:30:00
R: HAPPY English by Kru Somsri
17:00:00
R: CAT Engilish
17:30:00
R: Click
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: CAT Engilish
18:30:00
R:The Workshop
19:30:00
R: Sparkling English
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : HAPPY English by Kru Somsri
21:00:00
R: CAT Engilish
21:30:00
R: Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
23:00:00
R: Click
23:30:00
R: Sparkling English