เฉพาะตารางสอน
00:00:00
The Workshop
01:00:00
Eng Hour (Eng 24)
02:00:00
HAPPY English by Kru Somsri
02:30:00
CAT Engilish
03:00:00
Click
03:30:00
Sparkling English
04:00:00
R: The Workshop
05:00:00
R:Eng Hour (Eng 24)
06:00:00
WED:ศ21101(ม.1)ทัศนศิลป์
07:00:00
THU: ว21101(ม.1)วิทยาศาสตร์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU: อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
09:00:00
THU: ท21101(ม.1)ภาษาไทย
10:00:00
THU: ส21101(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11:00:00
FRI: อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
12:00:00
FRI: ส21101(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
13:00:00
FRI:พ21101(ม.1)สุขศึกษา
14:00:00
FRI: ศ21103(ม.1)ดนตรี
15:00:00
R: ศ21101(ม.1)ทัศนศิลป์
16:00:00
R: ว21101(ม.1)วิทยาศาสตร์
17:00:00
R: อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R:HAPPY English by Kru Somsri
18:30:00
R:ท21101(ม.1)ภาษาไทย
19:30:00
R: Sparkling English
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ส21101(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
21:30:00
R: Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
23:00:00
R: Click
23:30:00
R: Sparkling English