เฉพาะตารางสอน
00:00:00
จุดเปลี่ยน
00:30:00
แผ่นดินไทย
01:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
02:00:00
เมืองใจดี
03:00:00
ปฏิบัติการเปลี่ยนเมือง
04:00:00
หลักชีวิต ปี 1
04:30:00
Countdown นับถอยหลังตั้งต้นใหม่
05:30:00
จุดเปลี่ยน
06:00:00
MON : ค16101 คณิตศาสตร์6
07:00:00
MON : ท16101 ภาษาไทย 6
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : อ16101ภาษาอังกฤษ6
09:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
10:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
11:00:00
TUE : ท16101 ภาษาไทย 6
12:00:00
TUE : ว16101 วิทยาศาสตร์ 6
13:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
14:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ)
15:00:00
WED : อ16101ภาษาอังกฤษ6
16:00:00
WED : ค16101 คณิตศาสตร์6
17:00:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษา)
19:00:00
THU : ท16101 ภาษาไทย6
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU : ค16101 คณิตศาสตร์6
21:30:00
R : แผ่นดินไทย
22:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
23:30:00
R : เมืองใจดี

ดาวน์โหลดตารางสอน