เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สยามศิลป์
01:00:00
สยามศิลป์
02:00:00
ศิลปะหุ่นไทย
02:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
03:00:00
ลีลาศิลป์
03:30:00
ร้อยบุปผา
04:00:00
R: สยามศิลป์
05:00:00
วิถีไทย
05:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
06:00:00
WED:กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษาฯ)
07:00:00
THU: ค15101 คณิตศาสตร์5
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU: ท15101 ภาษาไทย5
09:00:00
THU: อ15101 ภาษาอังกฤษ5
10:00:00
THU: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
11:00:00
FRI: ท15101 ภาษาไทย5
12:00:00
FRI: อ15101 ภาษาอังกฤษ5
13:00:00
FRI: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
14:00:00
FRI: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
15:00:00
MON: ค15101 คณิตศาสตร์ 5
16:00:00
MON: ว15101 วิทยาศาสตร์ 5
17:00:00
MON: ท15101 ภาษาไทย 5
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ตะวันยิ้ม
18:30:00
MON: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
19:30:00
ชนช้างกราฟิก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
MON: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
21:30:00
R: ศิลปะหุ่นไทย
22:00:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
22:30:00
R: สยามศิลป์
23:30:00
R: ลีลาศิลป์