เฉพาะตารางสอน
00:00:00
คู่หูทดลองวิทย์
00:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
01:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
01:30:00
พ่อแม่สู้ๆ
02:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
03:00:00
I am ฉันจะเป็น
03:30:00
New Heart New World Kids
04:00:00
Sexpert Family
05:00:00
ปลูกจิต Kid อาสา
05:30:00
เป็นกันเอง
06:00:00
THU: ค14101 คณิตศาสตร์ 4
07:00:00
THU: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
09:00:00
FRI: ค14101 คณิตศาสตร์ 4
10:00:00
FRI: ท14101 ภาษาไทย 4
11:00:00
FRI: คว14101 วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ)
12:00:00
FRI: กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
13:00:00
MON: ท14101 ภาษาไทย 4
14:00:00
MON: อ14101 ภาษาอังกฤษ 4
15:00:00
MON: ว14101 วิทยาศาสตร์ 4
16:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
17:00:00
MON: กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
18:30:00
TUE: ค14101 คณิตศาสตร์ 4
19:30:00
R: New Heart New World Kids
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
TUE: ท14101 ภาษาไทย 4
21:30:00
R: Animal Speak
22:00:00
R: พ่อแม่สู้ๆ
23:00:00
R: โลกใสไร้ขยะ
23:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์

ดาวน์โหลดตารางสอน