เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Rama Kid D
01:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
01:30:00
เมืองหุ่นยนต์
02:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
02:30:00
Rama Teen Shares
03:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
04:00:00
Startup Warrior
04:30:00
คิดการใหญ่
05:00:00
Rama Show
06:00:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.4)
06:30:00
R:เมืองหุ่นยนต์
07:00:00
R:Startup Warrior
07:30:00
R:Lab Kids (วิทย์ ป.5)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R.คิดการใหญ่
08:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์3
09:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์3
10:30:00
ท13101 ภาษาไทย3
11:30:00
R:Lab Kids (วิทย์ ป.6)
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:30:00
R:ว13101 วิทยาศาสตร์3
14:30:00
สมองดีสร้างได้
15:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าประลอง
15:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
16:00:00
R: Rama Show
17:00:00
พลเมืองเด็ก
17:30:00
โรงเรียนพ่อแม่
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
คิดวิทย์ Science Yard
18:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
19:00:00
R: Rama Teen Shared
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Happy Parenting
21:00:00
Rama Idol
21:30:00
วัยอันตราย
22:00:00
R: Rama Kid D
23:00:00
ดอกไม้ใต้หมอน
23:30:00
R: สมองดีสร้างได้

ดาวน์โหลดตารางสอน