เฉพาะตารางสอน
00:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
00:30:00
World Why วิทย์
01:00:00
เมืองหุ่นยนต์
01:30:00
ฟิสิกส์สนุก
02:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.4)
02:30:00
Lab Kids (วิทย์ ป.5)
03:00:00
Lab Kids (วิทย์ ป.6)
03:30:00
Startup Warrior
04:00:00
คิดการใหญ่
04:30:00
พลเมืองเด็ก
05:00:00
สมองดีสร้างได้
05:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
06:00:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
06:30:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
07:00:00
R: World Why วิทย์
07:30:00
R: เมืองหุ่นยนต์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ฟิสิกส์สนุก
08:30:00
สมองดีสร้างได้
09:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
10:30:00
ทราบแล้วเปลี่ยน
11:30:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.4)
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
13:30:00
World Why วิทย์
14:30:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.5)
15:00:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.6)
15:30:00
R: Startup Warrior
16:00:00
R: คิดการใหญ่
16:30:00
R: พลเมืองเด็ก
17:00:00
R: สมองดีสร้างได้
17:30:00
R: คู่หูทดลองวิทย์
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
18:30:00
R: ทราบแล้วเปลี่ยน
19:00:00
R: World Why วิทย์
19:30:00
R: เมืองหุ่นยนต์
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ฟิสิกส์สนุก
21:00:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.4)
21:30:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.5)
22:00:00
R: Lab Kids (วิทย์ ป.6)
22:30:00
R: Startup Warrior
23:00:00
R: คิดการใหญ่
23:30:00
R: พลเมืองเด็ก

ดาวน์โหลดตารางสอน